31.1 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2021

ຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງເຮົາ

Leverage your business through our passionate services

ソフトウェア開発 Android Application
Windows

ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ

ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌


*Hotel Booking Website

*Online Shop Website

*Corporate Website etc.
ウェブサイト制作

(ໂດຍນຳໃຊ້ຊອຟແວ)

Support your business
    by software solution

ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ

ソフトウェアソリューション

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

Who Are WE!

ບໍລິສັດ ໄອຊີທີລາວ ຊອຟແວ ໂຊລູເຊີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ICTLao Software Solution Sole Co., Ltd

Designs And System

ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ
ແລະ
ລະບົບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Standing For Community

ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນລາວ.

We Are Ready

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍົກລະດັບ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ
ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ທ່ານ.ສີສຸກ ມ້າວຄຳຜິວ

Sisouk Maokhamphiou

ນຳພາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ດ້ານການພັດທະນາຊອຟແວ ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາສິບປີ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
Aim and Purpose

1. ເພື່ອນຳສະເໜີ ການບໍລິການທາງເຕັກໂນໂລຍີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມແບບມືອາຊີບ. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິການດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຖືເອົາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ.
2. ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ລະບົບເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບໝັ້ນຄົງ ແລະ ຖາວອນ.
3. ມຸ່ງໝັ້ນເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສັນເຕັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ ອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕະຫຼອດຈົນການເປັນ ຜູ້ນຳທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຍີທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ.

ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາ :

ພາຍໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

Our most appreciated

WordPress Themes
ຜົນງານເວັບໄຊ໌ທີ່ຜ່ານມາ

ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ

ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ

ເວັບໄຊ໌ບໍລິສັດ

ໂຮງແຮມ

ບົດຄວາມ

ວິດີໂອແນະນຳ ບໍລິສັດ