✨Ashley furniture Special Discount 20% off

✨✨ພິເສດ ສິນຄ້າມາໃຫມ່ Ashleyfurniture ເຟີນິເຈີຊຸດຕຽງນອນສະໄຕລ໌ Vintage ແລະ Classic ທີ່ມີການອອກແບບດີໄຊນ໌ ດ້ວຍຄວາມງາມເປັນເອກະລັກຈາກ
Ashley Signature ແລະ ຊຸດໂຊຟາ ສຸດພີມຽມ ທີ່ຈະມອບທັງຄວາມສວຍງາມແລະ ຄວາມຜ່ອນຄາຍຢ່າງມີລະດັບໃຫ້ກັບທ່ານທຸກການພັກຜ່ອນ ✨✨
✨ພ້ອມຮັບສ່ວນຫລຸດສຸດພິເສດ ເຖິງ 20%
✨Ashley furniture Special Discount 20% off

🔶 ຫລຸດພິເສດ ສິນຄ້າ Ashley Furniture 20%

🔶 ສົ່ງຟີຼພາຍໃນ 25 ກິໂລແມັດ
🔶 ສາມາດຜ່ອນຜ່ານດອກເບ້ຍ ກຸງສີ ແລະ AEON
🔶 ດອກເບ້ຍຕ່ຳສຸດ 1.39%
🔶 ບໍ່ຕ້ອງຈາ່ຍກ່ອນ
🔶 ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານສູງເຖີງ 10 ປີ

🚘🚘 ສາຂາ1: ຕັ້ງຢູ່​ຫລັກ8 ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ບ້ານສົມຫວັງໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📍📍 ສາຂາ2: ຕັ້ງຢູ່​ WTC​ – ຕຶກB world trade center ຖະໜົນຄູວຽງ ບ້ານໜອງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
☎021 813 013
📱020 55 886 236, 020 54 087 828
📧Line: @i-furniture
https://maps.app.goo.gl/GvaRtp2QPpcyURAP6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *