ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ
ສ້າງຕັ້ງ ວັນທີ 11 ເດືອນ 02 ປີ 2005
ທີ່ຕັ້ງ ເຮືອນເລກທີ່ 118 ບ້ານທາດຂາວ ຖະໜົນ ຟ້າງຸ່ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທ (021) 900 -9404 084, (020) 555-21-992
ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ສາຍຄໍາ ດາວສີສະຫວັນ
ການບໍລິການ ບໍລິການຈັດຫາງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ: ປະເທດໄທ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ເປັນບໍລິສັດ ຈັດຫາງານທີ່ມີິວັດຖຸປະສົງຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງງານ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວທົ່ວປະເທດ. ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ປະຈຸບັນໄດ້ມີການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
ມີທັງຂະແໜງກະສິກຳ,ໂຮງງານ,ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕຳແໜ່ງອື່ນໆ ລວມເກືອບ 1000 ໂຮງງານ ແລະ ແຮງງານທີ່ສົ່ງປະມານ 30,000 ກວ່າຄົນ…

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງນາຍຈ້າງທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ

la
ພາຍໃນປະເທດ​

 

 1. ບໍລິສັດ ໄທນານຳ້ທິບຈຳກັດ(ນ້ຳໂຄກ)
 2. ບໍລິສັດ ບິກຊີຊຸບເປິເຊັນເຕີ
 3. ບໍລິສັດ ນິຄອນລາວຈຳກັດ
 4. ບໍລິສັດ ລາວຊານໄຊມິເນໂຮຈຳກັດ
th
ປະເທດໄທ
 1. ບໍລິສັດ ຊັບມິດແຫຼມສະບັງ ໂອໂຕບໍດີເວີກ.
 2. ບໍລິສັດ ໄທຊັບມິດ ໂອໂຕພາດ ຈຳກັດ.
 3. ບໍລິສັດ ໄຮເອອີເລັກທິກ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ.
 4. ບໍລິສັດ ລັກກີ້ສະປິນນິ່ງ ຈຳກັດ.
 5. ບໍລິສັດ ຢູໄນເຕັດ ການຝ້າຍ ຈຳກັດ
 6. ບໍລິສັດ ເຊັນທັລ ມໍເຕີວິວ ຈຳກັດ.
 7. ບໍລິສັດ ກຸງເທບໄດແຄັດຕິ້ງ ແອນ ອິນແຈັກຊັ່ນ
 8. ບໍລິສັດ ດິລົກ ແລະ ບຸດ ຈຳກັດ.
jp
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
 1. ຍະນະກິຊະວະໂຊເອັນ ຈຳກັດ.
 2. ມາສືໂນເບະ ກລິນ ເຊິວິສ ຈຳກັດ.
 3. ໂທມິທະຊິໂຍຈິ ຈຳກັດ.
 4. ຊາກະໂຍລິໂຊເອັນ ຈຳກັດ
 5. ອີວາບູຊິໂຊເອັນ ຈຳກັດ
 6. ນະກະທະ ໂຊເອັນ ຈຳກັດ
 7. ຄະຊິວະເຄັນໂຊ
 8. ຢາມາຊາກິຄາວາລາເຕັນ  

ໃບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ໂຄງຮ່າງບໍລິສັດ