31.8 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2021

Google Maps ໄດ້ປ່ອຍຟີເຈີ for you ສຳຫລັບ iOS ແລ້ວ

0
 Google Maps ໄດ້ປ່ອຍຟີເຈີ for you ເຊິ່ງເປັນແທັບສຳລັບສະແດງລາຍການສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານເທິງ Android ມາໄລຍະໜື່ງແລ້ວ ຫຼ້າສຸດ ຟີເຈີນີ້ນຳມາໃຊ້ເທິງ iOS ແລ້ວ.  ແທັບ For You ຂອງ google maps ຈະເນັ້ນການສະແດງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ໜ້າສົນໃຈຕາມທີິ່ Google Maps ເລືອກໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານອາຫານເປີດໃໝ່, ສະຖານທີ່ເປີດໃໝ່ທີ່ຄວນເຂົ້າໄປເບິ່ງ, ເມນູອາຫານທີ່ຄວນລອງ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຈະມາຈາກການນຳໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ. ຟີເຈີ For You ຂອງ...

ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫລາດດວ້ຍ EMAIL

0
ຂໍ້ດີແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະລາດດວ້ຍ Email ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ນັ້ນອັນດັບທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກອ່ນວ່າ ເປັນການເຮັດການຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຕອບໂຈດໃນສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ຫຼື ຜົນຕອບຮັບໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ມີການໃຊ້ Email ເພື່ອເປັນການສື່ສານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ລວມໄປເຖືງບາງຄວາມຮູ້ສືກທີ່ເຮັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການໃຊ້ງານອີກດວ້ຍ. ...