31.8 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2021

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ໄອຊີທີລາວ ຊອຟແວ ໂຊລູເຊີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ICTLao Software Solution Sole Co., Ltd
ສ້າງຕັ້ງ 07/2018
ທີ່ຕັ້ງ 064 ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຕູ້ໄປສະນີ: 8750
ເບີໂທ (+856)-30-539-7888
ປະທານບໍລິສັດ ທ.ສີສຸກ ມ້າວຄຳຜິວ
Sisouk Maokhamphiou
ການບໍລິການ ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ ( Windows/Android application )
ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌
ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຊອຟແວ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

07/2018 ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
・ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ
・ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌

ສະໂລແກນບໍລິສັດ

ຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງເຮົາ

Leverage your business through our passionate services

ຄະຕິຂອງພະນັກງານ

ສະແດງຜົນງານດວ້ຍການກະທຳ
ປະສົບການ